تبلیغات
اسلام ناب - زیارت اربعین از شعائر حسینی
زیارت اربعین از شعائر حسینی
نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

برای خواندن متن به ادامه مطلب بروید.

اربعین

 

زیارت اربعین از شعائر حسینی

اربعین

 

زیارت اربعین از شعایر حسینی است، و منظور از تعظیم شعائر حسینی استفاده از ثواب آخرت است در مقابل عمل به احکام اسلام که حسین محرک و موجد و علت مبقیه‏ی آن می‏باشد، و این نکته لطیفه مستفاد از لفظ شعائر حسینی می‏شود که غایت مقصود ایمان برای مسلمان تعظیم شعائر حسینی است که در سایه‏ی تشکیل مجالس نام حسین، اسرار معارف عالیه‏ی اهل بیت عصمت و طهارت تعلیم و بحث می‏شود و از اسلاف به اخلاف می‏رسد، و ندای مظلومیت حسین آمیخته به بیان حلال و حرام احکام شریعت اسلام در ریزه‏کاری‏های شعائر حسینی به گوش هوش علاقمندان می‏رسد، و محبت آنها با بغض نسبت به دشمنان آنها در دلها تقویت می‏گردد «أشداء علی الکفار رحماء بینهم» و این تعظیم و تجلیل و تبجیل در سایه‏ی زیارت اربعین است که امام از خواص مؤمن دانسته، و اینک درباره‏ی این نشانه‏ها به اجمال صحبت می‏کنیم تا مؤمنین را به این خصال بشناسیم:

صلوة احدی و خمسین‏

51 (پنجاه و یک) رکعت نماز از نشانه‏ی مؤمن است که در شب معراج 17 رکعت معین شد.

نماز چنان چه در ضمن نماز سیدالشهداء در جلد اول شرحی نوشته‏ایم که اکنون تکرار نمی‏کنیم، همین قدر عرض می‏کنیم: نماز بزرگترین و مهمترین و جامع‏ترین عبادت الهی است که مشحون بر کلیه‏ی شرایط زندگی دنیا و سعادت آخرت است. و در ملل آسمانی، نماز سابقه داشت و این داروی روحانی برای تصفیه‏ی مزاج نفس انسانی بر حسب مقتضیات زمان و مکان در ادوار مختلف معین شده بود. در اسلام جامعتر و کوتاه‏تر و مختصرتر و مفیدتر وضع شد، به طوری که به شفاعت پیغمبر اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» در شب معراج 51 رکعت فریضه‏ی واجب به 17 رکعت تقلیل یافت، و به پنج وقت مقرر گردید که ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح، این 17 رکعت برگزار می‏شود.

و چون پیغمبر اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» خواست حد کامل و مقدار تمام ثواب و اجر جزیل نماز را برای ملت خود جلب و تأمین فرماید و تدارک مقدار معفو را بنماید، نوافل را سنت قرار داد برای امت خود که قبل از فرایض نافله به جا آورند. برای نافله‏ی ظهر 8 رکعت، نافله‏ی عصر 8 رکعت، مغرب 4 رکعت، عشاء دو رکعت نماز نشسته که به منزله یک رکعت ایستاده است، و صبح 2 رکعت و نماز شب و شفع و وتر 11 رکعت که مجوعا 34 رکعت می‏شود که با 17 رکعت نماز فریضه‏ی پنج وقت، 51 رکعت می‏شود، و این مجموع از مختصات امامیه است که به پیروی از دستورات ائمه‏ی معصومین علیهم‏السلام عمل می‏کنند و علامت بارز شناسائی آنها این نماز است.

اما برادران سنی ما در فرایض اختلافی ندارند، اما در نوافل آنها 22 رکعت قائلند، چنانچه ابن‏همام حنفی در «فتح القدیر» صفحه‏ی 314 جلد 1 می‏نویسد: دو رکعت نافله‏ی صبح، و چهار رکعت قبل از ظهر، و دو رکعت بعد از ظهر، و چهار رکعت قبل از عصر، و اگر بخواهد دو رکعت هم پس از مغرب، و چهار رکعت قبل از عشاء، و چهار رکعت اگر بخواهد بعد از عشاء که 22 رکعت می‏شود. و در نافله‏ی شب هم به دو رکعت یا سه رکعت قائل هستند که مجموع به 51 رکعت نمی‏رسد تا به سنت امامیه منطبق گردد.

نماز بزرگترین و مهمترین و جامع‏ترین عبادت الهی است که مشحون بر کلیه‏ی شرایط زندگی دنیا و سعادت آخرت است. و در ملل آسمانی، نماز سابقه داشت و این داروی روحانی برای تصفیه‏ی مزاج نفس انسانی بر حسب مقتضیات زمان و مکان در ادوار مختلف معین شده بود. در اسلام جامعتر و کوتاه‏تر و مختصرتر و مفیدتر وضع شد، به طوری که به شفاعت پیغمبر اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» در شب معراج 51 رکعت فریضه‏ی واجب به 17 رکعت تقلیل یافت، و به پنج وقت مقرر گردید که ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح، این 17 رکعت برگزار می‏شود

نماز شخص رسول الله

حضرت پیغمبر «صلی الله علیه و آله و سلم» شخصا در روز و شب به نحوی که در شب معراج معین و دستور داده شده بود، عمل می‏کرد چنانچه در سیره‏ی حلبیه صفحه‏ی 333 جلد 3 در خصایص آن حضرت می‏نویسد که 51 رکعت نماز را (بدین ترتیب که گفته شد) می‏خواندند. و ائمه‏ی ما هم همان 51 رکعت را به جای می‏آوردند به اضافه‏ی نمازهای مستحبی، چنانچه در اخبار زندگی حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن و سیدالشهداء و حضرت سجاد و حضرت موسی بن جعفر نوشتیم هر یک در یک شب هزار رکعت نماز می‏خواندند.

جهر به بسم الله‏

دومین نشانه‏ی مؤمن بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم است که امامیه واجب می‏دانند در نماز جهریه و مستحب می‏دانند در نمازهای اخفائی، و این تمسک امامیه بنابر اخبار آل محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» که فخر رازی شافعی در تفسیر «مفاتیح الغیب» در جلد اول می‏نویسد: شیعه جهر به بسم الله را سنت می‏داند. و به تواتر ثابت شده که علی بن ابی‏طالب بسم الله را با صدای بلند جهرا می‏خواند، و هر کس به علی «علیه‏السلام» اقتدا کند باید بسم الله را بلند بخواند، و دلیل آن هم حدیث مسلم نبوی است که فرمود: اللهم أدر الحق مع علی حیث دار، پروردگارا! می‏بینم حق را با علی تا وقتی جهان هستی در حرکت است؛ و ما در کتاب امیرالمؤمنین این حدیث را به انحاء مختلف که وارد شده نقل کرده‏ایم.

تختم بالیمین‏

سومین نشانه‏ی مؤمن، انگشتر در دست راست کردن است، که اخبار بسیار در استحباب آن رسیده، و امامیه ملتزم امتثال امر مستحب مؤکد پیشوایان خود می‏باشند. و اهل سنت در این مسئله با شیعه‏ی امامیه مخالفت کرده و فتوا علیه آن داده، چنانچه ابن‏حجر در فتاوی فقهیه صفحه‏ی 264 جلد 1 درباره‏ی لباس مصلی می‏نویسد: مکروه است تختم بیمین. و مالک در مدخل ابن‏الحاج المالکی ص 46 ج 1 در آداب دخول مسجد می‏نویسد: مستحب است انگشتر دست چپ کردن. در «فتح الباری» که شرح بخاری است ابن‏حجر صفحه‏ی 353 جلد 10 می‏نویسد: مستحب است انگشتر را کف دست بگیرد. و بغوی در شافعیه می‏نویسد: دست چپ کند.

و این فتاوی از بدعت معاویه شروع شد که در واقعه‏ی حکمین، و انگشتر در دست چپ کردن را به فتح و فیروزی و به فال نیکو گرفت، و به تبعیت نصارا که در شام (روم شرقی) نفوذ داشته، دستور داد انگشتر را در دست چپ کردند. و در جریان اخبار دیدیم که بیشتر بدعتهای بنی‏عباس هم که موجد ائمه‏ی اربعه هستند، به پیروی معاویه بوده، و با این نحو این امتیاز برای فرقه‏ی امامیه محفوظ ماند که انگشتر را در دست راست کنند.

سومین نشانه‏ی مؤمن، انگشتر در دست راست کردن است، که اخبار بسیار در استحباب آن رسیده، و امامیه ملتزم امتثال امر مستحب مؤکد پیشوایان خود می‏باشند. و اهل سنت در این مسئله با شیعه‏ی امامیه مخالفت کرده و فتوا علیه آن داده

تعفیر الجبین‏

چهارمین علامت مؤمن جبهه بر خاک نهادن در نماز است، که گفته شد 51 رکعت نماز از مختصات امامیه است، و خاک آلوده بودن پیشانی نشانه‏ی ایمان امامیه است؛ چه غیر امامیه سجده را بر غیر خاک مانند دنباله‏ی عمامه، گوشه‏ی لباس، و بر گندم و جو و غیره جایز می‏دانند، و امامیه سجده را بر خاک پاک که پاکترین و فاضلترین آن تربت سیدالشهداء است، که علت مبقیه نماز شده، و مخاطب شهادت: أشهد انک قد أقمت الصلوة گردیده مستحب مؤکد می‏دانند.

ناگفته نماند که «جبین» اطلاق بر جبهه می‏شود، و در اخبار اهل بیت است چنان چه شیخ یوسف بحرانی در «حدائق» و در «تاج العروس فی شرح القاموس» صفحه‏ی 159 جلد 9 و «شرح الشفا» خفاجی صفحه‏ی 331 جلد 1 به معنی جبهه وارد شده، چنانچه زهیر شاعر گفته است:

یقینی بالجبین و منکبیه

و انصره بمطرد الکعوب‏

و در کتاب «التهذیب» ما بین الصدغین را جبهه می‏داند، و این خاک آلودگی جبهه علامت خاص مؤمن است.

زیارة الاربعین‏

پنجمین علامت مؤمن زیارت اربعین است که منصوص به حدیث عسکری «علیه‏السلام» می‏باشد، فرمودند: مراد از زیارت اربعین در این حدیث، ارشاد موالی اهل بیت به حضور در مشهد آن مظلوم است، و هر کس برای زیارت حسین در کربلا روز اربعین حاضر شود، و شیعیان را تحریض و ترغیب و هدایت و ارشاد به زیارت اربعین کند، تعظیم شعائر حسین نموده، و امر دین و مقصود ائمه‏ی معصومین را احیاء کرده است.

سیدالشهداء ارواحنا فداه، به شهادت خود و قیام خونین لرزاننده‏ی خویش دین را زنده کرد و از قساوت دشمن کاست، و مردم را به سعادت و فضیلت سوق داد. بی‏رحمی و ستمکاری و جنحه و جنایت را رسما و عملا تقبیح نموده، و مراتب انسانیت و سجایای اخلاقی را احیاء و ترجمه کرد. پس کسانی که در روز اربعین و ایام زیارات مخصوصه‏ی حسین مشرف شوند به قبه بوسی او، احیاء امر او و مرام او را کرده آن حضرت را مسرور و مشعوف می‏نمایند، و لذا مشهورترین و بارزترین علامت ایمان، زیارت اربعین سیدالشهداء گردید. و همه‏ی ائمه‏ی مصعومین چه قبل از حسین و چه پس از حسین، احیاء مرام و منظور مقدس حسین را تأکید و تحریض و ترغیب نموده، و پیغمبر اکرم «صلی الله علیه و آله و سلم» ثوابی بیش از آنچه در تصور ما آید برای زائر حسین «علیه‏السلام» که با شرایط مخصوصی زیارت قبر او را بنماید، تعهد و تضمین و شفاعت و تأمین فرموده. و یقینا کسانی که پس از گذشتن چهل روز از شهادت آن حضرت به زیارت قبرش بروند، به این توفیق نائل می‏شوند که البته اولین زائر اربعین اول، جابر بن عبدالله انصاری بوده، و در هر سال هر کس به او تأسی کند و تجلیل مقام و تبجیل قدر و منزلت و تعظیم شعائر دین و مرام حسینی بنماید، به نص احادیث متواتر مرویه مقام رسالت مشمول آن اجر جزیل خواهد شد.

 

امام حسین

 منبع : تبیان:: مرتبط با: آزادی , مذهبی ,
نویسنده : شفق
تاریخ : شنبه 1390/10/17
زمان : ساعت 23 و 20 دقیقه و 47 ثانیه
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
How can you heal an Achilles tendonitis fast? دوشنبه 1396/06/27 ساعت 16 و 06 دقیقه و 00 ثانیه
This site truly has all the information and facts I needed concerning this subject and
didn't know who to ask.
What is leg length discrepancy? سه شنبه 1396/05/17 ساعت 07 و 22 دقیقه و 54 ثانیه
Thanks for finally writing about >اسلام ناب - زیارت اربعین از شعائر حسینی <Liked it!
Dirk دوشنبه 1396/02/25 ساعت 16 و 31 دقیقه و 51 ثانیه
Hi there, the whole thing is going sound here and ofcourse every one
is sharing information, that's genuinely excellent, keep up
writing.
manicure یکشنبه 1396/02/3 ساعت 05 و 41 دقیقه و 00 ثانیه
Hello there, I discovered your web site by means of Google whilst
looking for a similar topic, your web site came up, it appears to be like good.

I've bookmarked it in my google bookmarks.


Hi there, simply was aware of your weblog thru Google, and located that it's truly informative.

I'm gonna be careful for brussels. I will appreciate when you proceed this in future.

Lots of folks shall be benefited out of your writing.

Cheers!
manicure شنبه 1396/02/2 ساعت 15 و 17 دقیقه و 07 ثانیه
I just couldn't leave your website before suggesting that I
extremely enjoyed the standard info a person provide for your visitors?
Is gonna be again regularly in order to check out new posts
manicure پنجشنبه 1396/01/31 ساعت 12 و 35 دقیقه و 44 ثانیه
I simply could not depart your website prior to suggesting that I really enjoyed the usual information a
person supply in your guests? Is going to be again continuously to investigate
cross-check new posts
BHW دوشنبه 1396/01/28 ساعت 04 و 43 دقیقه و 14 ثانیه
Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i
was just curious if you get a lot of spam feedback? If so how
do you stop it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

پیچک