تبلیغات
اسلام ناب - تفسیر سوره مبارکه ملک(2)
تفسیر سوره مبارکه ملک(2)
نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

عکس های زیبای قران مجید

الملک 

از همه خواهیش میکنم تا از پیش قضاوتی ها اجتناب کنند و با فرهنگ قرانی خویش را رنگ و زینت بخشند و آن اینکه هر حرف و قول را بشنوند بعد با تکیه به وجدان بیدار خود تصمیم بیگرند.

در تفسیر این سوره که بعد از خواندن برای همه خواهد معلوم شد از نهایت حکمت و حسن کلام کار گرفته شده است و  دارای توانایی شاندن توشنگی و فراهم کردند رضایت همه و بخصوص جوانانیکه عقلگرا هستند، میباشد آرزوی ما از همه خوانندگان گرامی این است تا هدیه خود با خود و بشکل چراغ راه خود ببرند انشاءالله.

 

معرفى سوره:

نام این سوره "الملك: فرمانروایى" است كه از آیه اول سوره گرفته شده، شامل 30 آیه و از سوره هاى مكى است. در چند آیه این سوره اشاره هایى مى یابیم كه نشان مى دهد نزول آن در مكه و در مرحله اى صورت گرفته كه قریش صریحاً و به شدت به مخالفت پرداخته و پیامبر علیه السلام و دعوتش را تكذیب مىكردند

موضوع محورى بحث در این سوره شرح فرمانروایى خدا بر زمین و آسمان است، "الملك" نه تنها نام این سوره بلكه عنوانى براى مضامین آن است. باكمى دقت مى یابیم كه مفهوم آیه اول سوره بر تمامى آیات سوره سایه افگنده، و همهء آنها شرح و بسط این آیه مى باشند.

از این رو تعبیر دقیق از این آیه همان تعبیر نخستین است، به این معنا كه تفاوتى را میان آفریده هاى خداى رحمان مشاهده نمىكنى به نحوى كه یكى را محصول دست یك آفریدگار و دیگرى را مولود تصرف آفریدگار دیگرى بنگرى، چنان نیست كه برنامه هاى متفاوتى مغایر همدیگر در پیدایش آنها بكار رفته باشد.

وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّیَاطِینِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیرِ*

وَلِلَّذِینَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ *

إِذَآ أُلْقُواْ فِیهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِیقاً وَهِیَ تَفُورُ *

تَكَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الغَیْظِ كُلَّمَا أُلْقِیَ فِیهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَذِیرٌ *

 

قَالُواْ بَلَى قَدْ جَآءَ نَا نَذِیرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَیْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِی ضَلاَلٍ

كَبِیرٍ *

وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ

مَا كُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ *

فَاعْتَرَفُواْ بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِیرِ*

5ـ و آسمان دنیا را با چراغ هاى درخشانى زینت بخشیدیم و آنها را وسیله دفع و طرد شیاطین قراردادیم و براى شان عذاب دوزخ شعله ور آماده كرده ایم .

 

6ـ و براى آنانكه به پروردگار شان كافر شدند، عذاب جهنم است، چه بد برگشتگاهى!

7ـ چون در آن افگنده شوند، نهیب خشمگینى از آن بشنوند، درحالیكه مىخروشد و مىجوشد.

8ـ نزدیك باشد كه از فرط خشم بتركد، هرگاه گروهى در آن فرو افگنده شود، نگهبانانش از آنان بپرسند: مگر هشدار دهنده اى بسوى تان نیامده بود؟!

9ـ گویند: آرى هشدار دهنده اى بسراغ ما آمد، ولى ما تكذیبش كردیم و گفتیم: خدا هرگز چیزى فرو نفرستاده، شما نیستید مگر در گمراهى بزرگى.

 

10ـ و گویند: اگر مىشنیدیم و تعقل مىورزیدیم در

زمره دوزخیان نمىبودیم.

11ـ اینجاست كه به گناه خود اعتراف كنند، پس نفرین بر اهل دوزخ .

5ـ چند مطلب مهم در این آیه جلب توجه مىكند:

الف: نزدیك ترین آسمان، قریبترین بما و زمین ما، با ستاره هاى چراغ گونه اى آراسته شده است، این آیه نشان مىدهد كه تمامى اجرام سماوى كه در تاریكى شب چون چراغها نمودار مىشوند، در آغوش نزدیك ترین آسمان قراردارند. طبقات دیگر آسمان در وراء آن و یكى فوق دیگرى. این آیه عظمت و فراخناى ملك خداى مالك الملك را بخوبى توضیح مىدهد. اگر بلیون ها كهكشان كه هر یكى داراى ملیاردها منظومه شمسى و داراى گسترهء به پیمانه ملیارد ها سال نورى را در این فضاى بیكران مشاهده  مىكنیم، همه در آغوش نخستین و كوچكترین آسمان جاگرفته اند، بقیهء آسمانهاى هفتگانه هر یكى محیط بردیگرى است، براى بیان عظمت و فراخى كائنات هیچ بیانى شیوا تر و دقیقتر از این را نخواهیم یافت.

ب: این اجرام بىشمار كه هنگام شب در آسمان نمایان مىشوند و چون قندیل هاى درخشان سقف خانه، جلوه مىكنند، نه تنها به آسمان ما زیبائى بخشیده و عظمت و ابهت آنرا نمایان مىسازد، بلكه از یك سو مشعل راه پویندگان و جویندگان حق و حقیقت و مصابیح هدایت اند كه تماشاگران خود را بسوى پروردگار این هستى رهنمائى مىكنند و از سوى دیگرى وسیله دفع و طرد شیاطین اند. بدو معنا:

یك: انتباهى كه این ستاره هاى درخشان با آن همه تعداد بزرگ، به هربیننده مىدهد، باعث دفع و طرد همهء القاءات و وساوس شیطانى درباره پروردگار و آفریدگار مالك این هستى مىشود. انسان باشعور و هوشمندى كه این ستاره هاى درخشان چون مصابیح هدایت و مشعل راهش گردیده و در روشنائى آنها راهش را بسوى خدا یافته است، از هجوم شیاطین در امان مانده وهمین مصابیح هدایت، شیاطینى را كه در دو طرف راه براى او در كمین بودند، از جلو او دور رانده اند.

دو: كاهنان براى تخدعه مردم ادعا مىكردند كه اطلاعاتى از غیب به آنان مىرسد، جن هایى كه مىتوانند تا كناره هاى آسمان بالا روند و به استراق سمع بپردازند، حرفهاى ملائك را مىشنوند، به زمین برمىگردند و ما را از گفتگوهاى فرشته ها و از آنچه در آینده واقع مىشود، آگاه مىسازند. از این راه است كه ما از غیب مطلع مىشویم و مىتوانیم به شما بگوئیم كه چه حالتى در آینده دور و نزدیك در انتظار شماست. بدینترتیب دكان غیب گوئى باز مىگردد، مردم ساده لوح را مىفریبند و پول شانرا مفت و رایگان و باچند دروغى در باره آینده مىربایند. قرآن براى آنكه دكان این    غیب گویان فریبكار را ببندد و ریشه این شجره خبیثه را قطع كند، مىفرماید كه این ستاره هاى درخشان، راه شیاطین را بسوى آسمان بسته است. نمىگذارند بالا بروند و از اسرار آسمان اطلاع بیابند و دوستان خود را در زمین از آن آگاه سازند.

بنابر توجیه نخستین، عذاب السعیر در اخیر آیه، به عذاب دوزخ اشاره دارد، ولى بنابر توجیه دومى باید شعله هاى شهاب ثاقب را كه شیاطین با آن رانده مىشوند بازگو كند.

هرچند آیاتى را در قرآن مىیابیم كه بیانگر مفهومیست كه در توجیه دومى بكار رفته و اشعار بر دفع و طرد شیاطین ذریعه شهاب ثاقب دارد، ولى بنابر اینكه در ابتداى آیه براى اجرام سماوى درخشان، لفظ مصابیح بكار رفته و نشان مىدهد كه براى     عده اى از بینندگان خود چراغ راه اند، باید "رجوماًللشیاطین" نیز بهمین مفهوم و به معناى دفع و طرد القاءات شیطانى گرفته شود.

6ـ7: آنانكه نسبت به پروردگار شان كافر مىشوند، از نشانه هاى نمایان و روشنى كه در آغوش گسترده آسمان، در هرسویى جلوه نمائى مىكنند و آنانرا بسوى پروردگار شان مىخوانند، قادر به هدایت و رهنمائى آنان نشدند، مستحق عذاب جهنم اند. چه زشت است مصیر و برگشتگاه آنان؟! چون در آن فرو افگنده شوند، باصداى وحشتناك جهنم و خروش هیبتناك شعله هایش استقبال شوند.

8 ـ جهنم با چنان خشم و خشونتى با آنان برخورد كند و چنان بر آنان خشمگین باشد كه نزدیك است از شدت خشم خود بتركد. پاسبانان جهنم به هرگروه كافرى كه وارد آن مىشود مىگویند: مگر هشدار دهنده اى بسوى تان نیامده بود؟

9ـ11: به گناه خود اعتراف كنند و در پاسخ خزنه جهنم گویند:

الف: آرى هشدار دهنده اى بسوى ما آمده بود.

ب: ولى ما عمداً تكذیبش كردیم.

ج: گفتیم: خدا نه پیامبرى فرستاده، نه وحیى و نه رهنما و رهنمودى.

د: شما گمراهید كه بسوى خدا دعوت مىكنید و از انجام وخیم به كافران هشدار مىدهید.

هـ: اگر ما فریاد این دعوتگران و هشداردهندگان دلسوز را مىشنیدیم و عقل مانرا بكار مىگرفتیم و از مصابیح هدایت مایه مىگرفتیم، در زمره اهل دوزخ قرار نمىگرفتیم.

اعتراف اهل دوزخ، مبنى براینكه ما عقل خود را بكار نگرفتیم، به وضوح نشان مىدهد كه در آیات قبلى حتماً به مواردى اشاره شده كه عقل را مىانگیزند و مایه رهنمائى عقل بسوى حقیقت اند. مصابیح در آسمان دنیا همان مواردى است كه اهل دوزخ به عدم تعقل در باره آنها اعتراف مىكنند.

إِنَّ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَیْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِیرٌ *

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ*

أَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ *

12ـ بىگمان آنانكه از پرودگارشان غائبانه مىترسند، براى شان آمرزشى است و پاداش بزرگى.

13ـ چه پنهان دارید گفتار تانرا و چه آشكار كنید، بىتردید كه او دانائیست به داشته هاى سینه ها.

14ـ آیا كسیكه آفریده است، نداند؟ در حالیكه او باریك بین است و خوب آگاه.

12ـ دو تفسیر براى این آیه داریم:

الف: آنانكه از پروردگار شان مىترسند، درحالیكه او را ندیده اند، شایسته آمرزش عظیم و پاداش سترگ اند.

ب: كسانیكه در حالت غیابت خود از نظر دیگران و در نهان از پروردگارشان مىترسند و از معاصىخوددارى مىورزند، مستحق آمرزش و پاداش عظیم اند.

با توجه به اینكه آیه قبلى اشاره به اعتراف اهل دوزخ به گناه عدم شنیدن نداى هشدار دهنده و عدم بكارگیرى عقل خود دارد، باید این آیه اشاره به كسانى داشته باشد كه در مقابل گروه قبلى قرارداشتند و برعكس آنان، عقل شانرا بكار گرفته اند، با آنكه خدا را ندیده بودند ولى با عقل خود و با توجه به مظاهر ربوبیتش كه شامل حال آنان بوده و آثار آنرا در همه هستى مشاهده مىكردند، به پروردگار خود ایمان آورده اند و با ترس از خدا عمل كرده اند، از این رو تفسیر نخستین دقیقتر است.

13ـ خدا را غائب مشمارید، نه شما از او غائبید و نه او از شما، همواره با شماست، در هرجاى با شماست، حرفهاى پیدا و پنهان شما را مىشنود، بر اسرار سینه ها آگاه است، او فرمانروایى است كه هیچ چیزى در ملك گسترده و فراخش از او پوشیده نیست.

 

منبع:: مرتبط با: مذهبی ,
نویسنده : شفق
تاریخ : دوشنبه 1390/09/21
زمان : ساعت 18 و 13 دقیقه و 05 ثانیه
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
How do you get rid of Achilles tendonitis? سه شنبه 1396/05/17 ساعت 12 و 56 دقیقه و 36 ثانیه
Awesome post.
BHW شنبه 1396/02/2 ساعت 17 و 41 دقیقه و 27 ثانیه
I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog
posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
Reading this info So i'm glad to express that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon just
what I needed. I most without a doubt will make certain to don?t overlook this website and give it a look
on a constant basis.
manicure پنجشنبه 1396/01/31 ساعت 09 و 12 دقیقه و 18 ثانیه
Hi, yup this article is actually nice and I have learned lot
of things from it regarding blogging. thanks.
BHW جمعه 1396/01/25 ساعت 18 و 08 دقیقه و 22 ثانیه
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the website is extremely good.
BHW جمعه 1396/01/25 ساعت 00 و 40 دقیقه و 19 ثانیه
Wow, this post is nice, my sister is analyzing these things, thus
I am going to tell her.
manicure یکشنبه 1396/01/20 ساعت 07 و 56 دقیقه و 32 ثانیه
Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

پیچک